So sánh sản phẩm

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TV GROUP
Trụ sở công ty: Tầng 7  -Tòa nhà VCCI - Số 01 Đại Lộ V.I Lê Nin -  phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.
Tel: 038.658.5555- 0917.727.886 - 0912.729.207
Email: tvgroup.jsc@gmail.com

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

 
DANH SÁCH BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CHỦ CHỐT CÔNG TY
 
Chủ tịch hội đồng quản trị
                        Nguyễn Quang Vinh Kiến trúc sư
Năm công tác: 10 năm

Giám đốc
                        Phạm Vĩnh Thắng Kiến trúc sư
Năm công tác: 10 năm

Cán bộ, nhân viên chính
 
Trịnh Thanh Hải Kiến trúc sư - Chủ trì kiến trúc
Năm công tác: 17 năm
Nguyễn Xuân Hào Kiến trúc sư - Chủ trì kiến trúc
Năm công tác: 10  năm
Nguyễn Đình Hạ Kiến trúc sư
Năm công tác: 5 năm
Nguyễn Bá Cường Kiến trúc sư
Năm công tác: 5 năm
Nguyễn Văn Tiến Kiến trúc sư
Năm công tác: 4 năm
Nguyễn Hoàng Việt Kiến trúc sư
Năm công tác: 3  năm
Nguyễn Anh Tuấn
 
Kỹ sư xây dựng- Chủ trì kết cấu
Năm công tác: 13  năm
Nguyễn Mạnh Tùng
 
Kỹ sư xây dựng - Chủ trì kết cấu
Năm công tác: 8 năm
Nguyễn Thanh Tài Kỹ sư xây dựng
Năm công tác: 9  năm
Trần Anh Đức Kỹ sư xây dựng
Năm công tác: 7  năm
Trần Hữu Đắc
 
Kỹ sư xây dựng – Kỹ sư kết cấu
Năm công tác: 4 năm
Nguyễn Tất Sỹ Kỹ sư Địa chất - Đo đạc-Khảo sát
Năm công tác: 7 năm
Ngô ánh Sáng
 
Kỹ sư giao thông
Năm công tác: 7 năm
Nguyễn Ngọc Nam Kỹ sư Điện
Năm công tác: 9  năm
Lê Văn Dũng Kỹ sư Cấp-Thoát nước
Năm công tác: 8  năm
Nguyễn Nhã Vinh  Kỹ sư Địa chất - Đo đạc-Khảo sát
Năm công tác: 9  năm
TháI Đình Thịnh  Kỹ sư Địa chất - Đo đạc-Khảo sát
Năm công tác: 7  năm
Nguyễn Tất Công  Kỹ sư Địa chất - Đo đạc-Khảo sát
Năm công tác: 6  năm
Nguyễn Thị Thanh Tâm Kế toán
Năm công tác: 4  năm
Nguyễn Thị Lê Nga Kế toán
Năm công tác: 3  năm